Sempozyum Tarihi
İstilacı Yabancı Türlerle Mücadelede Balast Suyu ve Biyofouling Yönetimi Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Hakkında

“İstilacı Yabancı Türlerle Mücadelede Balast Suyu ve Biyofouling Yönetimi Uluslararası Sempozyumu” 28-30 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri özetleri de Türkçe ve İngilizce olarak verilecektir. Bir yazarın bilimsel katkılarının sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Tüm katkılar Bilim Kurulu tarafından incelenecek ve karar verilecektir.

Konu hakkında ilgili bilim insanlarının, uzmanların ve ilgi duyan kişilerin sempozyuma katılımı beklenmektedir.

Konu Başlıkları

Deniz taşımacılığında yabancı türlerin balast suyu ve biyofouling olarak taşınmasının önlenmesi için oluşturulmuş küresel, bölgesel veya ulusal strateji ve eylem planları örnekleri
Deniz taşımacılığında yabancı türlerin balast suları ve biyofouling olarak taşınmasının önlenmesi için uluslararası/bölgesel sözleşmeler ve ulusal mevzuat ve yüzer araçların mevcut zorunluluklara göre revizyonları
Balast suyu yönetim sistemlerinde yabancı tür azaltımı için teknik değerlendirmeler
Deniz taşımacılığı ile gelen yabancı türler
Deniz taşımacılığı ile gelen yabancı türlerin izlenmesi
Deniz taşımacılığı ile taşınan istilacı türlerin ekosistem ve sosyo-ekonomi üzerine etkileri
Yabancı türlerin balast sularıyla ya da biyofouling olarak taşınımın azaltılmasında gemi ve kara personellerinin eğitimleri
Deniz taşımacılığında balast suyu ve sediman yönetimi
Deniz taşımacılığında biyofouling yönetimi
Deniz taşımacılığında yabancı türlerin balast suları veya biyofouling olarak taşınmasının önlenmesi için iyi uygulamalar
Deniz taşımacılığında yabancı türlerin taşınımın önlenmesi için yenilikçi metot ve uygulamalar
Yabancı türlerin deniz taşımacılığına etkileri (ör. enerji tüketimi)

Kayıt

Sempozyuma bildiri sunmak veya dinleyici olarak katılmak için kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Bildirili Katılım : Lütfen Bildiri Gönderimi sayfasından kayıt olunuz.

Dinleyici Katılımı : Lütfen Dinleyici Katılımı sayfasından kayıt olunuz.

Dinleyici

Sempozyuma katılmak isteyenlerden kayıt ücreti alınmamaktadır.

Sempozyuma fiziki olarak katılmak isteyen ve bildiri özeti kabul edilen sözlü konuşmacıların konaklama, yurt içi ulaşım ve yemek giderleri karşılanacak olup kendileriyle iletişime geçilecektir. Çok yazarlı eserlerde sunumu yapacak kişinin ilgili masrafları karşılanacaktır.

Sempozyuma dinleyici katılmak isteyenlerin konaklama, ulaşım masrafları karşılanmayacaktır. Katılmak isteyenlerin kayıt olması gerekmektedir.

Özet Gönderimi

Özet şablona göre hazırlanacak Türkçe ve İngilizce ÖZET en az 200 en çok 750 kelime olmalıdır. Şablonu kullanmadan ve kelime sayısına uyulmadan hazırlanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri Özet Şablonuna göre hazırladığınız bildiriler en geç 13 Ekim 2023 tarihine kadar doc/word formatında Bildiri Gönderimi sayfasından kayıt olunarak yüklenmelidir. Tüm katılımcılar sempozyuma göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Çalışmanın yazarları çalışmış oldukları bilim alanı ile ilgili etik kurul raporu ya da kurum izinlerinden sorumludur. Bu konuda sempozyum kurullarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak çalışmayı gönderen yazar/yazarlara aittir. Sempozyum bu tip olumsuzluklar karşısında sorumlu değildir ve tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.

Sunum Kuralları

Sunum süresi aksi belirtilmedikçe toplam 20 (yaklaşık 4-5 dakikası soru-cevap için ayrılmalıdır) dakikadır. Süresinin tamamını sunuma kullanmış olan katılımcılara süre bitimi sonunda soru-cevap için ek süre verilmeyecektir. Sunum kapağında sempozyum bilgilerine yer verilmesi beklenmektedir. Sunumlarda herkes tarafından bilinen genel ifadeler yerine çalışmanın özü odağında bilgilere yer verilmelidir.