Konuşmacı
Sunum Başlığı
Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Caulerpa cylindracea Türünün Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’ndaki Güncel Durumu ve Etkilerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR
Ege Üniversitesi

Türkiye Kıyılarında İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri ve Marmara Denizi Çalışması Örneği
Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Gemi Balast Sularının ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme
Prof. Dr. Cemal TURAN
İskenderun Teknik Üniversitesi
Aslan Balığının Samandağ Kıyılarında Sualtı Sayım Metodu ile Tespit Edilen Dağılımı, Yoğunluğu, Bolluğu ve Ekolojik Etkileri
Prof. Dr. Gürel TÜRKMEN
Ege Üniversitesi

İstilacı Yabancı Türlerin Yönetimi için Biyogüvenlik Tedbirleri
Doç. Dr. Mehmet Fatih HÜSEYİNOĞLU
Girne Üniversitesi

Kıbrıs’ta Denizel İstilacı Yabancı Türler Hakkındaki Çalışmaların Değerlendirmesi
Doç. Dr. Mouna RIFI
Institut National Agronomique de Tunisie
Erken Bı̇yoı̇stı̇la Aşamalarından Tı̇carı̇leştı̇rmeye Kadar Bı̇zerte Lagünü'nde (Kuzey Tunus) Mavı̇ Yengeç Bı̇yoı̇stı̇lası
Dr. Selin Gamze SÜMEN
TÜDAV, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Denizel İstilacı Yabancı Türlere Sağlık Açısından Bilimsel Bakış
Dr. Aylin ULMAN
MERSEA

İstilacı Türlerin Kontrolü için MarIAS Projesi Teşvik Programı
Dr. Mehmet Baki YOKEŞ
AMBRD

Rapana venosa’nın (Deniz Salyangozu) Ekolojik Etkileri ve Alınması Önerilen Tedbirler
Gökmen ARGUN
UNDP / GEF SGP

MAVA – GEF/SGP İşbirliği ve Denizlerimizde Sivil Çözümler
Yaprak ARDA
IUCN-Centre for Mediterranean Cooperation
Denizel İstilacı Yabancı Türlere İlişkin Küresel ve Bölgesel Eylemleri Desteklemek için IUCN Standartları ve Araçları
Edmundas GREIMAS
Çınar Mühendislik

Türkiye'de Karasal ve Sucul İstilacı Yabancı Türler (TerIAS) Projesinin Sonuçları ve Deneyimleri
Iryna MAKARENKO
Bükreş Sözleşmesi

Karadeniz Havzasında İstilacı Türlerin Yönetiminde Karadeniz Komisyonu’nun Rolü
Maiju LEHTINIEMI
Finnish Environment Institute (SYKE)

İstilacı Yabancı Türlerle İlgili AB Politikalarının Uygulanması
Atef OUERGHI
Barselona Sözleşmesi SPA/RAC

Yerli Olmayan Türler ve Barselona Sözleşmesi