20 Ekim 2023 – Sempozyum bildiri özet gönderim son tarihi
27 Ekim 2023 – Sempozyum bildiri özetlerinin kabulü ve bildirimi
17 Kasım 2023 – Dinleyici kaydı için son tarih
28-30 Kasım 2023 – Konferans tarihi