4 Kasım 2022 – Konferans bildiri özet gönderim son tarihi
11 Kasım 2022 – Konferans bildiri özetlerinin kabulü ve bildirimi
16 Kasım 2022 – Dinleyici kaydı için son tarih
21-23 Kasım 2022 – Konferans tarihi