Bildiri Özet Son Gönderim Tarihi: 20 Ekim 2023

Bildiri Özet Şablonu

Bildiri gönderiminin Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.


Bildiri gönderimiyle ilgili her türlü soru ve önerilerinizi info@ballastsymposium.org adresine iletebilirsiniz.


Bildiri Özeti Gönderimi İçin Gereken Detaylar:

Gönderilecek tam metin bildiriler İngilizce veya Türkçe olabilir.

Sempozyuma özet ya da tam metin bildiri ile katılabilirsiniz.

Sunumlar sözlü bildiri olarak yapılabilecektir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite sunum şeklini değiştirebilir. Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.

Başvuru ve Yazım Kuralları:

Sempozyumda her bir sözlü bildirinin sunumu için 20 dakika ayrılacaktır ve 4-5 dakika soru-cevap kısmını içerebilir.
Bildiri veya özetlerde aranan biçimsel nitelikler:
Bildiri için hazırlanan tam metin gönderilerin (başlık, özet, yazılar, kaynaklar ve ekler dahil) 8000 kelimeyi, özetlerin ise 300 kelimeyi aşmaması,
Sadece bildiri özeti ile başvurulduğunda özetin 200 - 750 kelime olması,
Bildiri özeti, başlık, yazar isimleri ve bağlantılı oldukları kurumları içermesi,
Başlıkta kısaltma kullanmaktan kaçınılması,
Gönderimlerin MS Word (.doc ya da .docx) biçimde olması,
Özet metni ile birlikte en az 3 en fazla 5 adet başlıkta geçmeyen anahtar kelime içermesi,
Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
Kavramsal bir çerçeve içermesi,
Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
Sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
1,5 satır aralığı ve minimum 12 punto ile yazılmış olması,
Standart A4 boyutunda hazırlanması,
Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması,
Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi.
Yazıda yer alacak tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerin metin içinde yer alması,
Tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerde açıklama etiketlerinin olması (Resim 1, Tablo 1, gibi) gerekmektedir.